Samarbejde og intuition

Professor Niels Jørgen Gimsing ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har været én af hovedmændene bag projektet til Øresundsbroen, som han anser for at være den mest vellykkede og æstetiske bro, han har været med til at bygge.

Og det siger ikke så lidt. Han har nemlig i tidens løb været med til at konstruere broer, ikke blot i Danmark, men også i Swaziland, Sibirien, Saudi-Arabien og Iran samtidig med, at han har passet undervisningen af sine mange studerende på DTU.

- Ingeniørarbejdet er alt andet end blot en rationel videnskab, betoner Gimsing. Det er i høj grad et spørgsmål om intuition og følelser – og om samarbejde og evnen til at finde gode løsninger, som samtidig er både økonomisk, arkitektonisk og økologisk forsvarlige.

- For Øresundsbroens vedkommende har fx arkitekten været med til hele processen på vores tegnestue. Han har ikke bare siddet på et kontor ude i byen. Det har betydet, at han straks har kunnet tilføje vigtige æstetiske elementer, som har givet en langt mere harmonisk løsning end den, der alene ville have opfyldt ingeniørens krav til styrke.

- Men det vigtigste krav til udformningen af Øresundsforbindelsen var, at den ikke måtte have nogen effekt på vandgennemstrømningen eller bevægelsen af salt og opløst ilt i Øresund. Og det er nok det, der har haft størst indflydelse på planlægningen og gennemførelsen af det store projekt.

- Der blev udført en omfattende matematisk modellering af vandstrømningerne, der kom til at omfatte en såkaldt to lags strømning, som tog hensyn til det tungere og mere saltholdige vand på bunden. Det gjorde beregningerne meget realistiske. Og på det grundlag blev det fastslået, at det var nødvendigt at foretage kompensationsafgravninger flere steder. Det afgravede materiale blev genbrugt på andre lokaliteter, så der har været tale om et minimalt sedimentspild under flytningen af de mere end 1,8 millioner m3 havbund. Resultatet er fuldt ud tilfredsstillende, idet man har opnået at få den ønskede "nulløsning" uden blokeringseffekt, slutter Niels Jørgen Gimsing.


Foto: Miklos Szabo