Serien er udgivet af Fysikforlaget,
som ejes af Fysiklærerforeningen

  Fysikforlaget · Slotsgade 23. sal · 2200 København N
  Tlf: 35 39 00 64 · Fax: 35 39 48 14


Papirudgave (ISSN 1397-8411)

Økonomisk støtte:

Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet.

Tekst:

Henry Nørgaard

Redaktion:

Niels Elbrønd Hansen

Referencegruppe:

  Mads Hammerich, Torben Lenskjær og Martin Schmidt


Elektroniske udgave (www.fipnet.dk/broen)

Økonomisk støtte:

Center for Teknologistøttet Uddannelse (CTU).

Web-støtte:

Sektornettet.

Projektgruppe:

  Niels Elbrønd Hansen (projektleder)
  Steen Toft Jørgensen (webmaster for Matematiklærerforeningen)
  Knud Erik Sørensen (webmaster for Fysiklærerforeningen)

Denne version er revideret marts 2006 af Knud Erik Sørensen