"Hvad vil du nødigst undvære: Synet eller hørelsen?" Det er et spørgsmål, som de fleste af os på et eller andet tidspunkt er blevet stillet. Men det er de færreste af os, som har kunnet tænke tanken til ende. Det er let at simulere blind ved bare at lukke øjnene eller ved at holde hænderne op foran dem. Men lydene, musikken, støjen, fuglesangen og snakken rundt omkring kan man ikke udelukke. De er der hele tiden.

Små lydstudier

Hvis uheldet er ude, så man har eller får en høreskade behøver det i virkeligheden ikke at betyde nogen ændring af dagligdagen. Takket være den nyeste teknologi, kan man i dag konstruere høreapparater, som kun vejer nogle få gram, og som ikke er til gene for brugeren - ikke engang af kosmetisk art.

Den allerseneste tids udvikling er gået i retning af dels en formindskelse, dels en avanceret digital signalbehandling. De nye høreapparater bæres inde i øret og er faktisk specialiserede mikrocomputere med en enorm regnekraft - miniaturiserede lydprocessorer med omtrent samme funktion som mixerpulten i et professionelt lydstudie.