Opgave 1: SOFC-celler

På en SOFC-celle, som er tilsluttet en ydre modstand, har man målt sammenhørende værdier af polspændingen, UP og strømstyrken, I.

I/A 16,3 27,2

59,9

81,7 103
UP/V 0,9 0,8 0,5 0,3 0,1
  1. Tegn en (I,UP)-graf. Bestem ud fra grafen cellens indre modstand samt den elektromotoriske kraft.

Den afsatte effekt, Py i det ydre kredsløb afhænger af strømstyrken.

  1. Tegn en (I,Py)-graf. Bestem den maksimalt afsatte effekt i den ydre modstand samt den tilhørende strømstyrke.

  2. Hvor stor en effekt afsættes i cellens indre, når den ydre effekt er maksimal? Kommentér resultatet.

  3. Overvej, om den bedste energiudnyttelse sker ved små, mellemstore eller meget store strømstyrker.