Vælg mellem følgende aktiviteter:

  1. Årstidsforskelle
  2. Netspændingen
  3. Forsøg med brændselsceller