Forskere

Willi DansgaardDansk pioner:
Professor Willi Dansgaard fra Geofysisk Afdeling ved Københavns Universitet er født i 1922. Dansgaard viste allerede i 1950’erne eksperimentelt, at den første nedbør som falder, før en varmfront passerer, er mere fattig på 18O end den nedbør, som falder, når selve fronten passerer. Forklaringen er, at den første nedbør er dannet i større højde, hvor luften er blevet mere afkølet end den senere nedbør. Det var bl.a. denne iagttagelse, der gav Dansgaard idéen til en tilsvarende undersøgelse af isens indhold af 18O.

Willi Dansgaards og hans medarbejderes forskning er blevet verdenskendt. Resultaterne fra iskerneboringerne er blevet anerkendt som en af de vigtigste kilder til en detaljeret viden om fortidens klima. I 1995 modtog Willi Dansgaard da også Crafoord Prisen for det arbejde, som han havde været med til at sætte i gang ca. 30 år tidligere. Crafoord Prisen er et udtryk for den højeste internationale anerkendelse indenfor geofysikken. Den kan sammenlignes med en nobelpris i fysik eller kemi.

Willi Dansgaard er for nylig gået på pension.

Claus U. Hammer

Claus U. HammerI dag er det professor Claus U. Hammer ved Geofysisk Afdeling på Københavns Universitet, der har overtaget ledelsen af de danske iskerneboringer på Grønland. Hammer har bl.a. arbejdet med at finde spor fra vulkaner i isen.