links

Trykt litteratur

 1. Steen og Willi Dansgaard: Isen fortæller verdenshistorie, Aschehoug, 1983.
 2. Willi Dansgaard og Claus U. Hammer: GISP, Naturens Verden 6-7, 1981.
 3. Claus U. Hammer: Indlandsisen – et langsomt flydende bibliotek, Naturens Verden 9, 1994.
 4. Claus U. Hammer: Isboringer i Central Grønland – GRIP og NORTH-GRIP, VARV nr. 2 1997.
 5. Charlotte F. Hansen: Dybfrosne dokumenter – om borekerner fra Grønland, Gyldendal, 1993.

Rådata fra isborekernerne findes på:

Klimaændringer-isens saga

Roskilde Amts Center for Uddannelse har produceret tre videoer, som passer fint med indholdet af dette nummer. Nedenunder er en kort beskrivelse af videoerne. De kan bestilles hos:

 • Amtscenter for Undervisning, Roskilde Amt
 • Ny Østergade 12
 • 4000 Roskilde
 • Pris: 495kr.
 • består af tre dele, hvor Willi Dansgaard fortæller om GRIP-projektet (GReenland Ice-core Project). Via den mere end 3000 m lange borekerne gennem Grønlands indlandsis afsløres 250.000 års klimahistorie som kan fortælle om muligheder for og forløb af eventuelle nutidige klimaændringer.

  Udsendelserne behandler spørgsmål som:

 • Kan klimaet overhovedet ændre sig?
 • Hvis ja, hvor hurtigt kan det ske?
 • Kan klimaændringer forudsiges?
 • Vil forureningen give klimaændringer.?
 • Del 1 (28 min)

  Her fortælles om mulige metoder til at studere klimændringer og GRIP-projektet gennemgås.

  Del 2 (20 min)

  Man følger analysearbejdet af borekernerne. især bestemmelsen af 0-18 isotopkoncentrationen som mål for fortidens temperatur, og herigennem opstillingen af klimakurven.

  Del 3 (20 min)

  Temperaturkurven gennemgås. Årsager til istider: Milankovitch-effekt, ændringer af Golfstrømmen, drivhuseffekt, klimamodeller.

  Udsendelserne er ikke en strømlinet, tv-professionel produktion, men de fortæller en lærerig og spændende historie.