Information

Serien er udgivet af Fysikforlaget,
som ejes af Fysiklærerforeningen

  Fysikforlaget
  Slotsgade 2 3. sal
  2200 København N
  Tlf: 35 39 00 64
  Fax: 35 39 48 14


Papirudgave (ISSN 1397-8411)

Økonomisk støtte:

Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet.

Tekst og redaktion:

Niels Hartling
Henry Nørgaard

Referencegruppe:

  Mads Hammerich
  Nils Kruse
  Torben Lenskjær
  Martin Schmidt
  Susanne Stubgaard

Bidragsydere:

  Willi Dansgaard
  Claus Hammer


Elektroniske udgave

Økonomisk støtte:

Center for Teknologistøttet Uddannelse (CTU).

Web-støtte:

Sektornettet.

Projektgruppe:

  Susanne Stubgaard (projektleder)
  Steen Toft Jørgensen (webmaster for Matematiklærerforeningen)
  Knud Erik Sørensen (webmaster for Fysiklærerforeningen)

Denne version er revideret marts 2006 af Knud Erik Sørensen