Henning Jørgensen
Professor
Astronomisk Observatorium
Københavns Universitet
Jes Madsen
Lektor
Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet
Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen
Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen er astrofysiker og ansat på Dansk Rumforsknings Institut i København, hvor han for tiden er ankermand på arbejdet med at konstruere den parabol, der skal anvendes i det europæiske rumsamarbejde, ESA’s Planck-satellit. Formålet er at få bestemt fluktuationerne i den kosmiske mikrobølgestråling med langt større nøjagtighed, end det blev gjort med den amerikanske COBE-satellit.
     Projektet har stor konkurrence fra en tilsvarende amerikansk satellit, MAP der forventes opsendt allerede i år 2000. Den europæiske satellit, der skal anbringe Planck i kredsløb om Jorden, bliver opsendt i 2005. „Men vi får endnu mere detaljerede resultater end amerikanerne", siger Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen. „For os er det vigtigt at være med, så vi på første hånd kan komme til at bearbejde de indkomne resultater. Det er på høje tid, vi får fastlagt langt mere præcist, hvor meget stof – både normalt og mørkt – universet indeholder. Og det er netop, hvad vi forventer med Planck!"
Jan Teuber
Senter for høyere studier, Oslo.