Links

Bøger

Bedste kilde til uddybning af begreberne rødforskydning og kosmologiske modeller findes i bogen: Cosmology af Edward R. Harrison, Cambridge University Press, 1981, ISBN 0 521 22 981 2.

Tidsskrifter

  • De bedste, populære fremstillinger af kosmologiske emner på dansk (forfattet af astrofysikeren Jan Teuber) findes i tidsskriftet Aktuel Astronomis årgange fra 1992 og fremefter. Tidsskriftet udgives af Astronomisk Forlag v/ Tycho Brahe Planetarium.

  • Naturens Verden, 1997, nr. 1: Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen: COBRAS/SAMBA – den nye ESA satellit til studier af mikrobølge-baggrundsstrålingen. (Planck satellitten hed i begyndelsen COBRAS/SAMBA).