Danmark har i de seneste år været foregangsland, når det gælder fjernelsen af kunstige, miljøskadelige stoffer (især de såkaldte CFC gasser) fra køleindustrien. Nu er en omfattende omstilling i gang for i stedet at anvende naturlige stoffer til køling i både store og små køleanlæg.

I køleskabe er fremtidens kølemiddel en luftart ved navn isobutan. Den findes som en bestanddel af naturgas. Og i meget store køleanlæg, som f.eks. hos LEGO System A/S i Billund, anvender man nu vand som kølemiddel.