PRISER

– nye priser pr. 1. dec. 2020

Institutionslicens

3.000 kr. excl. moms. – En institutionslicens er varig - der vil dog blive fremsendt en ny adgangskode hvert år ved skoleårets start. Dette sikrer, at programmet kan opgraderes og/eller geninstalleres.

Enkeltbrugerlicens

400 kr. excl. moms. – Programmet er gratis for Fysiklærerforeningens medlemmer.

BESTILLING

Bestilling sker ved at kopiere nedenstående felter til mail og fylde ud - send bestillingen med mail til elbroend@gmail.com

Navn:

E–mail:

1. Bestilling til institution:

Faktureringsadresse:

Postnr:

By:

CVR–nummer:

EAN–nummer:

Rekvisitionsnummer:

2. Bestilling af enkeltbruger (sæt X):

Medlemsnr. i Fysiklærerforeningen, se bag på LMFK-bladet:

Retur