Nanovand - naonoteknologi omkring vand Naturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Nanovand - naonoteknologi omkring vand

 

Eksperimenter med udgangspunkt i
Nanovand – nanoteknologi omkring vand. Naturvidenskab for alle, 3. årgang, Nr. 1/2009

Eksperiment 9 - Overfladespænding og dråbestørrelse

Materialer: Destilleret vand (evt. bare demineraliseret), sæbeopløsning (8 dråber sulfosæbe i 40 mL destilleret vand), sprit (99 %), burette med skrueklemme, 10 mL måleglas, 100 mL bægerglas, forsøgsstativ med muffe og klemme (evt. buretteholder), spatel.

Hæld 40 mL destilleret vand i et bægerglas. Dryp 8 dråber sulfosæbe oveni. Rør forsigtigt rundt med spatlen, til al sulfosæbe er blandet op i vandet. Rør forsigtigt; der må ikke dannes sæbeskum. Lad sæbeopløsningen stå til tredje delforsøg.

Forsøg 1: Vand

SDråbestørrelseæt en burette fast i stativet, så der netop er plads til et 10 mL måleglas nedenunder. Skyl buretten flere gange med demineraliseret vand. Fyld derefter destilleret vand i buretten, og indstil den til et volumen på præcis 20,0 mL destilleret vand.

Luk op for klemmen, så der drypper en dråbe ca. hvert tiende sekund. Umiddelbart efter en dråbe sættes måleglasset under buretten. Lad 50 dråber falde ned i måleglasset. Hvor stort et rumfang udgør de 50 dråber destilleret vand? Hvad er rumfanget af 1 dråbe destilleret vand? Hvor mange dråber destilleret vand skal der til for at give et rumfang på 1 cm3?

Forsøg 2: Sprit

Gentag forsøget med sprit. Skyl først buretten med lidt sprit. Hæld sprit i buretten til præcis 20,0 mL. Hvor stort et rumfang udgør 50 dråber sprit? Hvad er rumfanget af 1 dråbe sprit? Hvor mange dråber sprit skal der til for at give et rumfang på 1 cm3?

Forsøg 3: Sæbevand

Gentag nu forsøget med sæbeopløsningen. Skyl buretten med sæbevand, og fyld buretten til præcis 20,0 mL. Hvor stort et rumfang udgør 50 dråber sæbevand? Hvad er rumfanget af 1 dråbe sæbevand? Hvor mange dråber sæbevand skal der til for at give et rumfang på 1 cm3?

Stof Antal dråber i 1 cm3 Dråbestørrelse
Destilleret vand    
Sprit    
sæbeopløsning    

Hvad er årsagen til forskellen i dråbestørrelsen? Find tabelværdierne for overfladespændingen for destilleret vand og sprit (ethanol). Er der en sammenhæng mellem dråbestørrelsen og overfladespændingen?