Nanovand - naonoteknologi omkring vand Naturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Nanovand - naonoteknologi omkring vand

 

Eksperimenter med udgangspunkt i
Nanovand – nanoteknologi omkring vand. Naturvidenskab for alle, 3. årgang, Nr. 1/2009

Eksperiment nr. 20 Hårrørsvirkningen er lille, men afgørende

Materialer: To ens målepipetter (fx 5 mL), T–rør af glas, gummi– eller plasticslanger, 250 mL bægerglas.

MålepipetterForbind to målepipetter med et T–stykke, som tegningen viser. Den ene pipette sættes omvendt.

Blæs ind i det midterste rør på T–stykket. Luftstrømmen ud af hver af de to pipetter vil være lige stor.

Fyld vand i et bægerglas til en højde på ca. 5 cm. Sæt den frie ende af begge pipetter ned tæt på bunden af bægerglasset, og blæs forsigtigt i T–stykket. Hvad ser man? Forklar det observerede.

Mål eventuelt diameteren af åbningerne og udregn de tilsvarende tryk ifølge Laplaces ligning.