Nanovand - naonoteknologi omkring vand Naturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Nanovand - naonoteknologi omkring vand

 

Eksperimenter med udgangspunkt i
Nanovand – nanoteknologi omkring vand. Naturvidenskab for alle, 3. årgang, Nr. 1/2009

Eksperiment nr. 22 - Hårrørsvirkning mellem glasplader

Materialer: To lige store kvadratiske glasplader (gerne 10 × 10 cm), en tændstik, to store elastikker, bred glasskål, tus, tape, skydelære, destilleret vand (evt. demineraliseret).

Mål længden af to kvadratiske glasplader. Vask glaspladerne med sulfo og skyl dem helt rene i varmt vand. Alt sulfo skal væk. Tør glaspladerne af med noget køkkenrulle. De store flader må ikke berøres. Pladerne må kun holdes i kanten.

To glaspladerLæg de to glasplader oven på hinanden. Hold de to pladers venstre kant helt tæt sammen ved at sætte tape fra oversiden af den øverste plade ned til undersiden af den nederste plade. Knæk svovlet af en tændstik. Sæt tændstikken mellem de to glasplader, midt på og langs med pladernes højre kant. Sæt en elastik omkring de to glasplader, en foroven og en forneden, så tændstikken klemmes fast mellem pladerne. Mål med en skydelære afstanden mellem de to pladers højrekant.

Fyld destilleret vand op til ca. en halv centimeters højde i en glasskål. Sæt de to sammenbundne glasplader ned i vandet. Hold glaspladerne lodret ved at sætte et langt stykke tape fra skålens kant op over glaspladerne og ned på den anden side af skålen.

Beskriv det observerede. Sæt med en tus et mærke, hvor vandet når højest. Tegn evt. hele vandoverfladen ind på en af glaspladerne. Tag et foto. Fotoet bliver bedre, hvis man har hældt lidt frugtfarve i vandet og fordelt farven med en spatel, men så er det ikke rent vand, der arbejdes med.

Mål ved at aflæse på glaspladen eller fotoet, hvor højt vandet er steget op mellem glaspladerne. Mål fx for hver halve centimeter. Udregn afstanden mellem pladerne ved de brugte x–værdier. Tegn en graf over stigningshøjden som funktion af pladeafstanden.

x-værdi                                  
pladeafstand                                  
stigningshøjde                                  

Forklar vandets opførsel mellem pladerne med brug af ordene ”omvendt proportionalitet”.