Nanovand - naonoteknologi omkring vand Naturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Nanovand - naonoteknologi omkring vand

 

Eksperimenter med udgangspunkt i
Nanovand – nanoteknologi omkring vand. Naturvidenskab for alle, 3. årgang, Nr. 1/2009

Eksperiment nr. 23 - Bestemmelse af overfladespændingen med hårrør

Materialer: Hårrør med kendt diameter, lineal, destilleret vand, termometer.

Fyld destilleret vand op til ca. en halv centimeters højde i en glasskål. Mål temperaturen af vandet. Sæt enden af en lineal ned på bunden af skålen, og sæt et hårrør ned ved siden af. Aflæs vandets stighøjde i hårrøret. Udregn vandets overfladespænding ud fra formlen: S = ½ r·ρ·h·g, hvor r er den indvendige radius, ρ er vandets densitet ved den fundne temperatur, h er stighøjden og g er tyngdeaccelerationen. Hvor mange procent afviger det fundne resultat fra tabelværdien.