Superledning - fremtidens teknologi

Eksempler på anvendelser

Amager Koblingsstation

Mandag den 28. maj 2001 blev verdens første superledende kabler sat i drift på Amager Koblingsstation, Irlandsvej 95. En koblingsstation er en slags posthus for strøm: den modtager højspændt strøm fra flere elværker, transformerer den om til mellemhøjspændt strøm på 30 kV og sender den derefter videre til en række knudepunkter.

Figur 10: Superledende kabel testes på DTU. Foto: NKT Cables.

Der er tale om en forsøgsinstallation, som er dimensioneret til at kunne levere strøm til alle 150.000 indbyggere på Amager. Den fungerer parallelt med den eksisterende installation, så selv om der skulle opstå problemer med de superledende kabler, kommer brugerne ikke til at mangle strøm.

Installationen

Installationen består af tre 30 m lange superledende kabler, der er sat ind som et stykke af den normale 30 kV AC-forbindelse, der distribuerer strøm til Amager. Der er altså et kabel til hver af de tre faser i vekselstrømmen.

Forsøgsinstallationen skal vise, hvordan superledende kabler virker under normale driftsbetingelser. I starten kørte de kun på ca. en femtedel af kapaciteten, men belastningen bliver efterhånden sat op, så de til sidst leverer al strøm til Amager. I dag er de stadig verdens eneste superledende kabler i drift (januar 2002).

Kablerne er fremstillet af NKT i Brøndby og er af RTD-typen. De er dimensioneret til 36 kV og kan klare 2000 A før superledningen forsvinder.

Fordelene

I traditionelle kabler er der et betydeligt energitab pga. resistans, hvorved kablet varmes op til 70-80 ºC af strømmen. Dette spild har man ikke i superledende kabler, men til gengæld skal man bruge strøm til at drive kølesystemet til kablerne. Tabet i de superledende kabler kan dog komme ned på halvdelen af tabet i traditionelle kabler.

Fremtiden

Forskere mener, at markedet for superledende komponenter - især til stærkstrøm - vil stige markant inden for de næste 15 år, og at verdensmarkedet for elforsyning vil nå 100 milliarder kr. inden 2010. Superledende kabler kan også blive billigere, måske kun halvt så dyre som traditionelle kabler, der i dag koster ca. 20 $/kAm (dollar per kilo-ampere-meter).