Opgavedelen består af

Nr Emne Nr Emne
1 Rødforskydning 11 Små vinkler
2 Hubbles lov 12 Frekvensområdet
3 Hubbletiden 13 Vi bevæger os!
4 Model med konstant hastighed 14 Mørkt stof i Mælkevejen
5 Hubble-loven - en universel lov 15 Nedre grænse for universets alder
6 Den kosmologiske rødforskydning 16 Dannelsen af helium
7 Rødforskydning og hastighed 17 Universets temperatur
8 Rødforskydning for PC 1158+4635 18 Helium, i universet
9 Einstein-de-Sitter modellen 19 Neutrinoer
10 Planck-kurver  
Nr Emne
20 Forskellige afstandsmål - udvidelse med konstant hastighed
21 Forskellige afstandsmål i Einstein-de-Sitter modellen
22 Sær udvidelseseffekt