Vejen til brintsamfundet Naturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenVejen til brintsamfundet

 

 

Vejen til brintsamfundet
Med hydrogen og elektricitet som energibærerekan vi skabe et samfund baseret på vedvarende energikilder, som hverken belaster Jordens klima eller vores nærmiljø. Det lyder som Utopia, men verden over udvikles teknologierne til fremtidens rene energisystem.

Redaktion, illustrationer og layout: Niels Elbrønd Hansen.
Forfatter: Rolf Haugaard Nielsen
Produktionsgruppe: Inge Kaufmann, Jakob Schiødt
Web-del: Bjarning Grøn
Tilrettelæggelse for web/webmaster: Knud Erik Sørensen.
Papirversionen er trykt hos Budolfi Tryk, Aalborg, i et oplag på 12.500.
Billedleverandører: Energi E2 – 1, RISØ – 1, 7, 10, 14, Niels Elbrønd Hansen – 1, Statoil, Norge – 1, EPICA – 5, Haldor Topsøe A/S – 8,
Doe/NREL – 12, DTU – 12, 17, 18, Michael R Swain – 15, Honda – 19, H2Logic – 21.
Forlaget har søgt at finde frem til alle rettighedshavere i forbindelse med brug af billeder. Skulle enkelte mangle, vil der ved henvendelse til forlaget blive betalt, som om aftale var indgået.
Salg: Lmfk-Sekretariatet, Slotsgade 23, 2200 København N, Tlf. 3539 0064, www.lmfk.dk.
Naturvidenskab for alle er udgivet af Fysikforlaget med støtte fra Hovedstadens Udviklingsråd og Undervisningsministeriets tips/lottomidler.