Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O1 – Væsken i et termometer

  1. Et klassisk termometer udnytter, at de fleste stoffer udvider sig med temperaturen.
  2. Hvorfor benyttede man tidligere kviksølv? (og hvorfor gør man det ikke mere?)
  3. Forklar ud fra nedenstående tabel, hvorfor man ikke benytter vand som den væske, der udvider sig i termometre.
Varmeudvidelseskoefficienter for vand og kviksølv.
Varmeudvidelseskoefficient er den forholdsvise udvidelse af et materiale pr. grad.
Materiale Udvidelseskoefficient i µm/m/°C
Kviksølv (20°C) 181
Vand (1 °C) -50
Vand (4 °C) 0
Vand (10 °C) 88
Vand (20 °C) 207
Vand (30 °C) 303
Vand (40 °C) 385
Vand (50 °C) 457
Vand (60 °C) 522
Vand (70 °C) 582
Vand (80 °C) 640
Vand (90 °C) 695

Kilde: ”Databog fysik kemi”, F&K–forlaget.