Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

 

Jordens klima fortid og fremtid

Heftet består af 32 sider.

Klik på en side for at åbne den som pdf-fil

Hold musen over en side for at se dens titel.

>> Klik her for at åbne hele heftet som én pdf-fil - 2,62 MB <<

Forside
Side 2: Hvad styrer Jordens klima Side 3: Tre astronomiske cykler
Side 4: Jordens kredsløb omkring Solen Side 5: De globale havstrømme
Side 6: Varm, kold og slukket Side 7: Drivhusgasserne i atmosfæren
Side 8: Naturens klimaarkiver Side 9: Træringe fortæller om nedbør og sommertemperatur
Side 10: Koraller viser havtemperatur og vandstand Side 11: Iskerner – lufttemperatur og atmosfærekemi
Side 12:  Fortidens planter og klimaet Side 13:  Havbundskerner rækker langt tilbage i tiden
Side 14: Den menneskeskabte drivhuseffekt (1) Side 15: Den menneskeskabte drivhuseffekt (2)
Side 16: Vi flytter kulstof fra jordskorpen til atmosfæren Side 17: Luftforurening – jokeren i klimaspillet
Side 18: Den kontroversielle solteori Side 19: Kosmisk stråling og skydannelse
Side 20: En varmere verden) Side 21: Isen smelter i Arktis
Side 22: Havisen forsvinder om sommeren side 23: Smertegrænse på 2 grader
Side 24: Havene forsures Side 25: Forsuringen truer skaldyr
Side 26: Fokus på økosystemer Side 27: Hvordan begrænser vi opvarmningen
Side 28: Klimatopmødet i København (1) Side 29: Klimatopmødet i København (2)
Side 30: Deponering af CO<sub>2</sub> i undergrunden Side 31: Med plankton til havbunden
Side 32: Kolofon
Husk også det supplerende
materiale.