Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Eksperimenter med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

   
 • Oversigt over alle eksperimenter, opgaver, aktiviteter, vejledninger og projekter
 • Alle eksperimenter samlet i én fil
 

Oversigt over alle eksperimenter

E1 Undersøg Jordens strålingsbalance og drivhuseffekten
E2 Demonstration af drivhuseffekt
E3 Byg dit eget termometer
E4 Undersøg styrken af en drivhusgas
E5 Varmeudvidelse af vand
E6 Mål forskellige overfladers temperatur
E7 Måling af CO2–udvekslingen fra forskellige overflader
E8 Måling af albedo
E9 Mål på kyst– og fastlandsklima
E10 Undersøg vinkelafhængigheden af solindstrålingen
E11 Hvordan aftager lysenergien fra en kilde med afstanden?
E12 Måling af solindstråling
E13 Den specifikke varmekapacitet for sand, sten og vand
E14 Illustration af ”Grønlandspumpen” – Undersøgelse af havets lagdeling
E15 Klimastudier i en danskvand?
E16 Måling af densitet af havvand
E17 Bestemmelse af saltindholdet i havvand
E18 Frysepunktet for saltvand
E19 Indfrysning af saltvand
E20 Demonstrationseksperiment, der viser sammenhængen mellem aerosoler og skydannelse
E21 Demonstration af konsekvenserne af forsuring i havene
E22 Undersøgelse og brug af  en klimamodel – øvelser med modellen
  1 Tidsskalaer for temperaturændringer
  2 De forskellige faktorers indflydelse
  3 Samme svar af forskellige årsager?
  4 Test af Sol–teorien
E23 Vær klimaforsker for en dag

Se også aktiviteten i opgave 3 - klik her!