Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O3 - Undersøg træringe. Hvad kan man se?

Diskuter først hvilke problemer kan der være ved at benytte træringe som temperaturindikator? – Prøv evt. at sammenligne to træer, som er fældet samtidigt fra samme område

Klik her for at få adgang til billedet i større opløsning

Aktivitet

Målet med denne aktivitet er at konstruere en kurve over temperaturen ud fra nogle konstruerede papirtræringe.

Klik her for at få adgang til billedet i større opløsning

Første skridt er at forsøge at få de enkelte træers træringe til at passe sammen ved at klippe dem ud og lægge dem under hinanden (det kan også gøres elektronisk). Dernæst skal man oversætte tykkelsen af de enkelte årringe til temperatur. Her kan man vælge forskellige strategier afhængig af sværhedsgrad.

Den lette

Eleverne får en simpel omregningsformel, fx temperatur = 10 °C + (tykkelse målt i cm) · 0,5 °C/cm.

Lidt sværere

Her kan man lade eleverne selv finde en empirisk forskrift for oversættelsen mellem tykkelse og temperatur ved at lade eleverne vide, at temperaturen fx i år 1989 var 25 °C, mens den var 15 °C i år 1963. Eleverne skal så antage, at træet vokser lineært med temperaturen. Endelig benyttes den empiriske forskrift på hele tidsserien.

Den sværeste

I denne udgave lader man eleverne konstruere en empirisk formel ved at benytte hele dataserien. Vi kender jo i forvejen temperaturen i området (som vi kan lade være Danmark) i perioden. Fx i Excel laves der tre søjler med hhv. årstal, tykkelse, målt temperatur. Nu skal eleverne konstruere det bedste fit til disse data ved hjælp af et plot af tykkelse som funktion af målt temperatur. På den baggrund kan de komme frem til en empirisk formel, som de skal diskutere kvaliteten af. Endelig benyttes den empiriske forskrift på en konstrueret tidsserie, der går fra 1942 og tilbage i tiden.