Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Jordens Klima — fortid og fremtid

Oversigt over alle eksperimenter, opgaver, aktiviteter, vejledninger og projekter

E

eksperimenter

O opgaver og aktiviteter
P projekter
V vejledninger

E1

Undersøg Jordens strålingsbalance og drivhuseffekten

E2

Demonstration af drivhuseffekt

E3

Byg dit eget termometer

E4

Undersøg styrken af en drivhusgas

O1

Væsken i et termometer

O2

Hvor meget siger havet som følge af opvarmningen

E5

Varmeudvidelse af vand

O3

Undersøg træringe. Hvad kan man se?

E6

Mål forskellige overfladers temperatur

E7

Måling af CO2–udvekslingen fra forskellige overflader

E8

Måling af albedo

O4

Årlige variationer i CO2?

O5

Global havstrøm og varmetransport

O6

Hydrotermfigurer for byer på samme breddegrad som DK

O7

Opgave med albedo og havis

E9

Mål på kyst– og fastlandsklima

O8

Solens vinkelafhængighed

E10

Undersøg vinkelafhængigheden af solindstrålingen

E11

Hvordan aftager lysenergien fra en kilde med afstanden?

E12

Måling af solindstråling

E13

Den specifikke varmekapacitet for sand, sten og vand

O9

Forholdet mellem land og vand på de to halvkugler

O10

Flytter Nordstjernen sig?

O11

Er længden af sommer og vinter den samme?

O12

Undersøg en selvforstærkende tilbagekobling – positiv tilbagekobling

E14

Illustration af ”Grønlandspumpen” – Undersøgelse af havets lagdeling

O13

Varm, kold eller slukket cirkulation?

E15

Klimastudier i en danskvand?

O14

Pollen fortæller om klimaet!

O15

Et lavere havniveau

O16

Hvad ændrer på Jordens klima

O17

Undersøgelse af iskernedata

O18

18 O/16 O–forholdet

O19

Forklar drivhuseffekten for en gymnasieelev

E16

Måling af densitet af havvand

E17

Bestemmelse af saltindholdet i havvand

E18

Frysepunktet for saltvand

E19

Indfrysning af saltvand

O20

Løsninger til den truende miljøkrise

E20

Demonstrationseksperiment, der viser sammenhængen mellem aerosoler og skydannelse

O21

Hvornår bliver nordpolen isfri?

E21

Demonstration af konsekvenserne af forsuring i havene

V1

Undersøgelse og brug af  en klimamodel – beskrivelse af modellen

E22

Undersøgelse og brug af  en klimamodel – øvelser med modellen

E22-1

Tidsskalaer for temperaturændringer

E22-2

De forskellige faktorers indflydelse

E22-3

Samme svar af forskellige årsager?

E22-4

Test af Sol–teorien

P1

Projektarbejde samf/mat/nat eller en kombination 
– Opstilling af model for fremtidens CO2–indhold i atmosfæren

O22

Klimamodellerne fra IPCC

E23

Vær klimaforsker for en dag

V2

Vejledning i brug af Klimamodelprogrammet EdGCM

 

Nyttige links

 

Artikler