Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O5 – Global havstrøm og varmetransport

Ifølge forskerne sker der en nordgående varmetransport i Atlanterhavet på op til  1 · 1015 W. Se figuren.

Nordatlanten tilføres altså hvert sekund en energi svarende til 1 · 1015 J.

Vi vil prøve at sammenligne denne transport af varme med Solens opvarmning af området.

Jorden opvarmes af Solens lys svarende til 387 W/m2. – Tallet er en gennemsnitsværdi midlet over døgnet og hele Jorden. Der vil naturligvis i virkeligheden være en afhængighed af breddegrad.

Beregn hvor stort et areal Solen skal belyse for at nå op på samme effekt som varmetransporten i havet?

Sammenlign dernæst resultatet med Danmarks areal på ca. 43.000 km2 .

Kilde: www.getaforecast.com/weatherpix-seatemp.htm