Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O7 – Opgave med albedo og havis

Udvikling i udbredelsen af Arktisk havis i september måned. Bemærk at udbredelsen er næsten 4 millioner km2 mindre i 2007 i forhold til 1979.

Ifølge figuren er arealet af det område, som er dækket af havis ved Nordpolen faldet med næsten 4 millioner km2. Typiske albedoværdier for havis er 60% mens albedo for åbent hav er 6%. Om sommeren skinner Solen hele døgnet i det arktiske ocean. Så selv om Solen står lavt på himlen, tilføres der meget lysenergi. Ud fra den nedenstående figur vil et typisk tal være 500 W/m2 i højsommeren i det arktiske område med havis.
Beregn hvor meget mere energi, det Arktiske Ocean modtager, når et område på 4 millioner km2 overgår fra is med en albedo på 60% til hav med en albedo på 6%?

Diskuter dernæst, hvad der sker med denne energi?

Døgnets middelindstråling henover året som funktion af breddegrad.

Videre undersøgelse

Undersøg evt. den årlige udviklilng af havis på følgende link: www.bsh.de/en/Marine_data/Observations/Climate/Ice/Monthly.jsp