Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O22 – Klimamodellerne fra IPCC

IPCC bygger deres anbefalinger på de såkaldte globale klimamodeller (Global Climate Models – GCMs). Sådanne klimamodeller er enorme og komplicerede programmer, der beregner jordens fremtidige klima ud fra tusindvis af faktorer. Det er vha. disse klimamodeller, at man bl.a. har vist at CO2–indholdet i atmosfæren er en af de vigtige faktorer, når vi skal beskrive fremtidens klima. Det er også vha. disse modeller, at klimapanelet IPCC er kommet med deres anbefalinger. De har kort sagt kørt simuleringer på computere af fremtidens klima ud fra nogle forskellige forudsætninger, og kan på den måde se, hvad vi skal gøre, for at redde os selv fra en menneskeskabt naturkatastrofe.

Deres konklusioner tager primært udgangspunkt i 4 scenarier: A1, A2, B1, B2:

  • Beskriv disse 4 scenarier, deres forudsætninger og deres forudsigelser. Brug hjemmesiden: glwww.dmi.dk/f+u/klima/klimasektion/animationer/index.html samt links på denne til besvarelse af spørgsmålet.
  • Beskriv, hvad en klimamodel er. Brug linket ”Hvad er en klimasimulering” på ovenstående hjemmeside til at læse om emnet.