Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O10 – Flytter Nordstjernen sig?

Nordstjernen (Polaris) er kendetegnet ved at pege næsten stik nord. Således har den tidligere været brugt til at navigere efter. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser Jordens præcession har for positionen af Nordstjernen.

Vil der være et tidspunkt, hvor Nordstjernen står i stik syd? Hvor lang tid vil der i givet fald gå?