Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O15 – Et lavere havniveau

Under sidste istid var havniveauet 130 meter lavere end i dag. Dette skyldes, at massive mængder vand igennem istiden fordampede, hvorefter det gik til opbygning af iskapperne.

Hvor mange km3 (kubikkilometer) svarer det til?

Hint: Udnyt at 71% af Jordens overflade er dækket af vand.

Hvis vi antager, at et isskjold i gennemsnit er 1 km højt. Hvor stort et areal svarer det til. Kommenter resultatet.