Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O4 – Årlige variationer i CO2?

Kilde: www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2_data_mlo.pdf

  1. Hvad kan forklaringen være på, at der er en årlig variation i koncentrationen af CO2 i atmosfæren på den nordlige halvkugle? (Hint. Der er ikke lige mange løvfældende træer på den nordlige og sydlige halvkugle.)
  2. En koncentration på 380 ppm svarer til ca. 750 Gtons CO2. Hvad svarer 1ppm så til i Gtons? Hvad svarer den årlige variation på kurven til i ppm? Hvad svarer den til i Gtons CO2?
  3. Man siger at et træ optager ca. 1 tons CO2 gennem sin levetid. Hvor mange træer svarer årstidsvariationen til? Hvor mange nye træer skal der plantes, hvis CO2–koncentrationen skal sænkes til 315 ppm, som var niveauet i 1960.
  4. Kommentér resultatet.