Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O11 – Er længden af sommer og vinter den samme?

Det viser sig, at sommerhalvåret og vinterhalvåret ikke er helt lige lange.

Perioden forårsjævndøgn – efterårsjævndøgn, sommerhalvåret, er 186,5 dage.

Perioden efterårsjævndøgn – forårsjævndøgn, vinterhalvåret, er 178,5 dage.

  1. Forklar den ovenstående forskel ved brug Keplers 2. lov (Jordbanens excentricitet).

Ffølgende java-applet kan anvendes i besvarelsen: www.walter-fendt.de/ph11e/keplerlaw2.htm