Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O8 – Solens vinkelafhængighed

Benyt modellen i excelarket, som du finder her, til at svare på følgende spørgsmål.

Hvor meget mere effekt (regnet i procent) tilføres der om sommeren til Danmark, når Jordens inklination er maksimal i forhold til, når den er minimal. Maksimal inklination = 24,36°. Minimal inklination = 21,39°.

Undersøg evt. hvad inklinationen (engelsk: obliquity) er i dag ved at benytte modellen på følgende link: forecast.uchicago.edu/Projects/orbit.html.