Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O12 – Undersøg en selvforstærkende tilbagekobling

- positiv tilbagekobling

Om tilbagekoblinger: Som beskrevet i teksten findes der en række tilbagekoblinger i klimasystemtet. Der er tilbagekoblinger, der virker stabiliserende på temperaturen (negativ tilbagekobling), som gør det vanskeligere at ændre middeltemperaturen på Jorden. Omvendt er der også tilbagekoblinger, der virker selvforstærkende (positiv tilbagekobling), hvilket betyder, at det bliver lettere at ændre klimaet, da selv små ændringer forstærkes. I teksten nævnes is-albedo tilbagekoblingen som et eksempel på en selvforstærkende (positiv) tilbagekobling. Den er skitseret nedenfor.

Undersøg om der findes andre selvforstærkende tilbagekoblinger end Is-albedo, der er selvforstærkende  tilbagekoblinger (engelsk: positive feedback).

Tegn dernæst et diagram over koblingsprocessen svarende til ovenstående eksempel.