Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O13 – Varm, kold eller slukket cirkulation?

I kapitel 1 boks 2 er der beskrevet tre forskellige cirkulationsmønstre i Atlanten. Nedenfor er vist temperaturen af havvandet i et tværsnit op gennem Atlanterhavet, således at Nordatlanten slutter på figuren til højre.

Forsøg på figuren at identificere det bundvand, der dannes ved Antarktis, og dybvand, som dannes nord for Atlanterhavet. Sammenlign med figur 1.7 i teksten og diskuter, hvilken tilstand cirkulationen befinder sig i pt.