Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O2 – Hvor meget siger havet som følge af opvarmningen

Når vand opvarmes udvider det sig. Denne effekt er ikke uden betydning når man skal vurdere fremtidens havniveau. Således regner FN’s klimapanel med, at varmeudvidelsen udgør den største effekt inden for de næste 50 år.

  1. Benyt data fra den ovenstående tabel til at beregne hvor meget havniveauet stiger hvis temperaturen stiger med 2 grader. Regn med at varmeudvidelsen sker i de øverste 1000 m og at I kan bruge varmeudvidelseskoefficienten for vand ved 10°C.

  2. Diskuter dernæst, hvilke problemer der er med vores simple måde at beregne stigningen i havniveau, samt hvordan den kan forbedres.

I jeres diskussion kan i benytte nedenstående table og følgende figur som viser temperaturen i et tværsnit ned gennem Atlanterhavet.

Se evt. konsekvenser ved havniveaustigningen her: www.dr.dk/Tema/vandetstiger/index.htm

Varmeudvidelseskoefficienter for vand og kviksølv.
Varmeudvidelseskoefficient er den forholdsvise udvidelse af et materiale pr. grad.
Materiale Udvidelseskoefficient i µm/m/°C
Kviksølv (20°C) 181
Vand (1 °C) -50
Vand (4 °C) 0
Vand (10 °C) 88
Vand (20 °C) 207
Vand (30 °C) 303
Vand (40 °C) 385
Vand (50 °C) 457
Vand (60 °C) 522
Vand (70 °C) 582
Vand (80 °C) 640
Vand (90 °C) 695