Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O18 – 18O/16 O-forholdet

Hvad er det naturlige forhold mellem 18O og 16O? Find det fx i DATA–bogen.

Vej en dråbe vand. Hvis nu dråben bestod af rent 18 O – hvad ville den så veje?

Hvad fortæller dette forhold om kravene til præcisionen af de målemetoder som anvendes i delta 18O/16O–metoden til bestemmelse af temperaturen.