Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O21 – Hvornår bliver nordpolen isfri?

I hæftet box 4.1 står: ”I september 2007 dækkede havisen i det Arktiske Ocean kun 4,13 millioner kvadratkilometer. Det er 2,61 millioner kvadratkilometer mindre end gennemsnittet for perioden 1979–2000; et svind, der svarer til størrelsen af Alaska og Texas til sammen”.

Brug ovenstående til at estimere, hvornår nordpolen bliver isfri, hvis den årlige afsmeltning er konstant.

Er det realistisk at afsmeltningen er konstant? Nedskriv argumenter.

Kan du lave en mere realistisk udregning, eller et mere realistisk bud?

Vurdér den årlige afsmeltning i forhold til sæsonvariationerne. I kan bruge følgende link til at skaffe data:
www.bsh.de/aktdat/mk/ICE/M54ICE_monthly_e.html#ICENH, (aflæs evt. area (A) i søjlediagrammet til venstre for to valgte måneder)