Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O19 – Forklar drivhuseffekten for en gymnasieelev

Forklar drivhuseffekten for en gymnasieelev. Du skal inddrage signifikansen af nedenstående figur. Kan den bruges som et argument i diskussion af den nuværende globale opvarmning?

Variation i CO2 og temperatur fra Vostok–iskenen fra Antarktis. x–aksen viser tiden i antal tusinde år. y–aksen viser ændringen i en arbitrær (normaliseret) enhed.