Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Opgaver med udgangspunkt i
Jordens klima – fortid og fremtid. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, Nr. 2/2008

O20 – Løsninger til den truende miljøkrise

Undersøg på nettet en mulig løsning på den truende miljøkrise. I må selv vælge, hvilken type alternativ energi/redningsplan I vil undersøge. Her kan man komme ind på én af tre strategier:

  • Adaption
  • Mitigation
  • Geoingeneering.

I kan starte med at finde information om de forskellige strategier i hæftet, herefter på nettet. Vælg et produkt fra nedenstående liste.

I skal alle lave et lille oplæg, hvor I viser de andre, hvad I har beskæftiget jer med og fundet ud af. Denne fremlæggelse skal indeholde en fremvisning af jeres produkt.

Produkter kan eksempelvis være:

  • En skriftlig aflevering til læreren, med en naturvidenskabelig fremstilling af jeres emne.
  • En eksperimentel opstilling, som kan stå permanent og pynte i et fysiklokale.
  • En ”plakat”, hvor I gennemgår de vigtigste ting ved jeres energiform (må gerne være stor, farverig og flot).
  • Alle mulige andre former for produkter. Jeres egne idéer er meget velkomne. Spørg dog din lærer inden I giver jer i kast med det.