Iskerner - vindue til fortidens klimaNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklaelig;rerforeningenIskerner - vindue til fortidens klima

 

Opgaver med udgangspunkt i
Iskerner - vindue til fortidens klima. Naturvidenskab for alle, 2. årgang, rr. 3/2008

Opgaver

 1. Fokusspørgsmål til teksten
 2. Naturlige kilder til CO2 og CH4
 3. Data fra NGRIP boringen
 4. Iskernedata fra istidens afslutning
 5. Istidens afslutning
 6. Iskernedata fra Antarktis, tidligere istider
 7. Data for temperatur, CO2 og CH4 i Antarktis
 8. Istidernes start og slutning, Milankovitch teorien
 9. Temperaturen i den nuværende mellemistid
 10. Spor af vulkaner i isen
 11. Feedbackmekanismer
 12. Massespektrometri
 13. Isotoper
 14. Isbræer i Grønland