Menneskekroppen som motor Naturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenMenneskekroppen som motor

 

 

Aktiviteter med udgangspunkt i
Menneskekroppen som en maskine. Naturvidenskab for alle, 1. årgang, Nr. 3/2006.
 

Aktivitet 04: Kroppens mål

I skal foretage målinger på udvalgte dimensioner på klassens ”karosseripark”. Gå sammen to og to og foretag følgende målinger på kroppen. De målte værdier kan noteres i skemaet

Spændvidde
cm
Legemshøjde
cm
Strækhøjde
cm
Navlehøjde
cm
Livvidde
cm
Omkreds af hals
cm
Omkreds af håndled
cm

Udregn nedenstående forhold (med én decimal):

 
 
 
 
 

Sammenlign jeres resultater med de ideale proportioner gengivet i hæftet side 2 . Lav evt. et regneark med alle rå måledata, og lav formler, der beregner de givne forhold