Menneskekroppen som motor Naturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenMenneskekroppen som motor

 

 Menneskekroppen som motor

Redaktion, illustrationer og layout: Niels Elbrønd Hansen.
Produktionsgruppe: Bjarne Jeppesen og Erik Bruun Olesen
Tilrettelæggelse for web/webmaster: Knud Erik Sørensen.
Papirversionen er trykt hos Budolfi Tryk, Aalborg, i et oplag på 13500.
Forsidefoto:Trine Flensborg, Sparta, DM i Atletik 2000
Bagsidefoto: Mie Elmegaard, Langelands Cykelmotion, H.C.Andersen Maraton 2006
Billedleverandører: Erik Bruun Olesen – alle pånær
side 14: Lars Tobias Børsting , side 7c: Niels Elbrønd Hansen, side 21: Benny Larsson, side 12/13: Sportsfoto Aps
Forlaget har søgt at finde frem til alle rettighedshavere i forbindelse med brug af billeder. Skulle enkelte mangle, vil der ved henvendelse til forlaget blive betalt, som om aftale var indgået.
Salg: Lmfk-Sekretariatet, Slotsgade 23, 2200 København N, Tlf. 3539 0064, www.lmfk.dk.
Naturvidenskab for alle er udgivet af Fysikforlaget med støtte fra Hovedstadens Udviklingsråd og Undervisningsministeriets tips/lottomidler.