Menneskekroppen som motor Naturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenMenneskekroppen som motor

 

 

Aktiviteter med udgangspunkt i
Menneskekroppen som en maskine. Naturvidenskab for alle, 1. årgang, Nr. 3/2006.
 

Aktivitet 05: Kroppens opvarmning Pkrop, når der cykles

  Bestem effektbidraget, der stammer fra forsøgspersonens egen opvarmning

  Hvis man lader en forsøgsperson cykle, mens han er placeret i svedekassen, vil selve kroppen også blive varmet op. Energibidraget hertil kan bestemmes ved

  Ekrop= m · c · ΔT

  hvor m er personen masse, c er kroppens gennemsnitlige specifikke varmekapacitet og ΔT er kroppens temperaturtilvækst. Man kan sætte c til 3,5 kJ/(kg ∙ °C), selv om værdien svinger lidt fra person til person.

  Effektbidraget fra opvarmningen af kroppen Pkrop beregnes nu ved

  når opvarmningen sker i løbet af tidsrummet Δt.

   

  Personens mundtemperatur aflæses før og under forsøget. Hvis en person på 70 kg får en temperaturstigning på under en 30 minutter lang tur på en ergometercykel, kan Pkrop  bestemmes