Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Eksperimentelt emne med udgangspunkt i heftet Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

03-fy

Bestemmelse af brændværdier

Brændværdier af fx sprit og stearin kan bestemmes enkelt ved at lade et fyrfadslys eller en sprittablet opvarme et bæger med lidt vand. Energioverførslen til vandet i et vist tidsinterval kan så bestemmes ud fra måling af vandets masse og temperaturstigning. Ved vejning bestemmes massen af den mængde brændsel, der er brugt. Ud fra disse to størrelser beregnes energioverførslen pr. kg brændsel.

De således bestemte brændværdier bliver selvfølgelig meget mindre end de faktiske værdier, men det kan give anledning til en diskussion af fejlkilder, hvis det er et af de faglige mål med aktiviteten.