Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Eksperimentelt emne med udgangspunkt i heftet Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

07-fy

Måling af hvor stor en del af den tilførte energi til en glødepære, der omdannes til strålingsenergi

Start med at lave et gennemsigtigt kalorimeter ved at sætte to plastikbægre inden i hinanden adskilt ved nogle korkstykker.

Pærer af den slags, der benyttes i forlygter til en bil, er velegnede. Sæt pæren fast i en træplade med soklen på den ene side og pæren på den anden side af pladen. Sæt pladen med pæren på plastikbægeret, der er fyldt med vand, således at pæren dækkes.

Der udføres nu følgende to eksperimenter.

  1. Tænd pæren og lad den opvarme vandet nogle grader. Mål vandets masse og temperaturstigningen. Beregn nu den energi, som pæren har afgivet til vandet ud fra kendskab til vands specifikke varmekapacitet. Bemærk at den del af pærens afgivne energi, der udsendes som stråling, i dette forsøg ikke absorberes af vandet, men udsendes som strålingsenergi gennem de gennemsigtige sider i plastikbægrene. 
  2. Pak pæren ind i stanniol, så lyset ikke kan slippe ud. Tænd så pæren igen og lad den varme vandet nogle grader op. Mål vandets masse og temperaturstigningen igen. I dette forsøg omdannes al energien til termisk energi i vandet, da også strålingsenergien omdannes til termisk energi. Beregn også her, hvor megen energi pæren har afgivet til vandet.
  3. Beregn ud fra de to energimængder, som er fundet i forsøg a og b, hvor stor en del af pærens afgivne energi, der udsendes som strålingsenergi. Kommenter resultatet.