Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Bæredygtig udvikling
- det økologiske fodspor

Redaktion, illustrationer og layout: Niels Elbrønd Hansen.
Produktionsgruppe: Sussanne Blegaa, Claus Hviid Christensen og Grete Hansen.
Tilrettelæggelse for web: Knud Erik Sørensen.
Papirversionen er trykt hos Budolfi Tryk, Aalborg, i et oplag på 12.500.
Billedleverandører: NASA – 1, 4, Niels Roland, Weekend avisen – 2, Niels Elbrønd Hansen – 8.2, 16.1, Statoil – 16.2, 16.3, Trond Isaksen, Statnett – 17.2, Claus H. Christensen – 19, Polfoto – 23.
Forlaget har søgt at finde frem til alle rettighedshavere i forbindelse med brug af billeder. Skulle enkelte mangle, vil der ved henvendelse til forlaget blive betalt, som om aftale var indgået.
Salg: Lmfk-Sekretariatet, Slotsgade 23, 2200 København N, Tlf. 3539 0064, www.lmfk.dk.
Naturvidenskab for alle er udgivet af Fysikforlaget med støtte fra Hovedstadens Udviklingsråd og Undervisningsministeriets tips/lottomidler.