Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Ideer til undervisningsforløb i naturvidenskabeligt grundforløb med udgangspunkt i heftet

Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

Planlægningen af det enkelte forløb må afhænge af tidsrammen og af de varierende faglige muligheder. Man kan i det enkelte forløb fokusere på forskellige delelementer, forskellige faglige tilgange, arbejdsmetoder og kompetencer.

I lærerplanen for naturvidenskabeligt grundforløb stilles der krav om bl.a. praktiske undersøgelser, modeller, formidling og perspektivering. Disse faglige mål kan tydeligt opfyldes i nedenstående forslag til undervisningsforløb.

I det aktuelle materiale er der en skæv vægtning af fagene, men der er mange muligheder i alle de naturvidenskabelige fag. De er pt. blot ikke alle udfoldet.

NV 2: Skal dansk landbrug producere både fødevarer og energi?
  • fotosyntesen
  • fødevarers økologiske fodspor
  • hvorfor satse på biobrændsler (fossile brændsler og klima, begrænsede ressourcer)
  • biobrændsler og økologisk fodspor

Mulige eksperimentelle emner

Mulige opgaver

  • ud over opgaver i det grundliggende stof fra heftet:
Heftet side 10-12
Hvede er en dårlig solfanger
10–13
Giv din mad et mindre fodspor
13
Tæl mad–kilometer
11
Energiens vej gennem økosystemet
16
Om energiomdannelser
16–18
Om nyttevirkning af forskellige energiteknologier
17–18
Debatten om biobrændsler