Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Eksperimentelt emne med udgangspunkt i heftet Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

15-bi

Økologisk fodspor af nåletræ

  • Et nåletræ danner en ny etage hvert år samtidig med at stammen tiltager i tykkelse. Vurder trætilvækst pr. år ud fra målinger af højder, stammetykkelser og antallet af etager på nåletræer på et areal på 10 m × 10 m. Er der ekstra tid vælges et nyt areal på 10 m × 10 m med en anden alder og/eller tæthed.                                    
  • Omregn resultatet til økologisk fodspor af nåletræ.
  • Gruppen skal fremstille en videnskabelig artikel til formidling af resultaterne. Omfanget af denne skal være netop 1 A4-side. Artiklen skal indeholde en grafisk fremstilling af forsøgsresultaterne samt en redegørelse for den teori, der er brugt i forsøget. Artiklen skal senest 48 timer efter afslutning af forsøget offentliggøres på skolens konferencesystem.
  • Gruppen skal senest 48 timer efter afslutning af forsøget aflevere en evaluering til læreren af forsøgsforløbet, herunder forslag til forbedring af forsøgsvejledning og forsøgsvilkår.
  • Fejlkilder ved eksperimentet. Fejlkilder udtrykker, hvilke kilder der kan være årsag til, at en måling ikke måler det, man forventer at måle.