Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Eksperimentelt emne med udgangspunkt i heftet Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

14-bi

Økologisk fodspor af karse-kost

Formål:

  • at designe et enkelt forsøg til at finde et økologisk fodspor
  • at erkende de praktiske vanskeligheder ved at finde frem til et reelt økologisk fodspor
  • at finde frem til hvilke dyrkningsbetingelser, der skal opfyldes for at få karse til at spire og vokse

Forestil jer, at en gymnasieelev skal have sit energibehov dækket af karse alene i et år og derfor indtage ca. 4.000 MJ/år. Opstil et eksperiment, der kan finde frem til, hvor stort et fødevareareal/økologisk fodspor, der kræves for at levere denne kost.

I må anvende følgende materialer:

3 mL karsefrø, 10 jiffy-potter, hvid bakke, såmuld, digitalkamera med 10 billeder. Yderligere materialer/oplysninger må I selv skaffe eller spørge læreren, om det er muligt at få.

 I har følgende tidsplan (overvej observations- og vandingsplan i dagene indtil aflæsning):

  • 1. time: 20 minutter til forsøgsdesign. Alle detaljer skal skrives ned sammen med overvejelserne bag i laboratoriejournalen (resten færdiggøres hjemme)
  • 2. time: 30 minutter til opsætning af forsøg
  • 3. time: 15 minutter til aflæsning af forsøgsresultater
  • 4. time: 45 minutter til fremstilling af videnskabelig artikel

Gruppen skal fremstille en videnskabelig artikel til formidling af resultaterne. Omfanget af denne skal være netop 1 A4-side. Artiklen skal indeholde en grafisk fremstilling af forsøgsresultaterne samt en redegørelse for den teori, der er brugt i forsøget. Artiklen skal senest 48 timer efter afslutning af forsøget offentliggøres på skolens konferencesystem.

Gruppen skal senest 48 timer efter afslutning af forsøget aflevere en evaluering til læreren af forsøgsforløbet, herunder forslag til forbedring af forsøgsvejledning og forsøgsvilkår.

Fejlkilder ved eksperimentet. Fejlkilder udtrykker, hvilke kilder der kan være årsag til, at en måling ikke måler det, man forventer at måle.

En vurdering af præmissen, at "gymnasieeleven skal have sit energibehov dækket af karse alene i et år2.