Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Eksperimentelt emne med udgangspunkt i heftet Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

13-bi

Drivhuseffekt

Formål:

  • at erkende konsekvensen af en generel temperaturstigning ved drivhuseffekt
  • at finde frem til hvilke dyrkningsbetingelser, der skal opfyldes for at få karse til at spire og vokse
  • at designe et enkelt forsøg til at vise effekten på karseplanters vækst af dyrkning i et drivhus

En stigning i atmosfærens indhold af CO2 giver risiko for varige klimaændringer. Det er det, man kalder CO2–drivhuseffekt.

Opstil en hypotese for effekten af dyrkning i drivhus.

Foreslå et eksperiment til testning af den opstillede hypotese. I må anvende følgende materialer:

3 mL karsefrø, 1 termometer, 10 jiffy-potter, hvid bakke, såmuld, et drivhus placeret i skolegården, digitalkamera med 10 billeder. Yderligere materialer/oplysninger må I selv skaffe eller spørge læreren om det er muligt at få.

I har følgende tidsplan (overvej observations- og vandingsplan i dagene indtil aflæsning):

  • 1. time: 20 minutter til forsøgsdesign. Alle detaljer skal skrives ned sammen med overvejelserne bag i laboratoriejournalen (resten færdiggøres hjemme)
  • 2. time: 30 minutter til opsætning af forsøg
  • 3. time: 15 minutter til aflæsning af forsøgsresultater
  • 4. time: 45 minutter til fremstilling af videnskabelig artikel

Gruppen skal fremstille en videnskabelig artikel til formidling af resultaterne. Omfanget af denne skal være netop 1 A4-side. Artiklen skal indeholde en grafisk fremstilling af forsøgsresultaterne samt en redegørelse for den teori, der er brugt i forsøget. Artiklen skal senest 48 timer efter afslutning af forsøget offentliggøres på skolens konferencesystem.

Gruppen skal senest 48 timer efter afslutning af forsøget aflevere en evaluering til læreren af forsøgsforløbet, herunder forslag til forbedring af forsøgsvejledning og forsøgsvilkår.

Fejlkilder ved eksperimentet. Fejlkilder udtrykker, hvilke kilder der kan være årsag til, at en måling ikke måler det, man forventer at måle.